Best på desinfisering av rom og utstyr


Best på desinfisering av rom og utstyr


Best på desinfisering av rom og utstyr

Teknologi kan redde menneskeliv

Hvert år rammes over 35.000 mennesker av sykehusinfeksjoner i Norge. Mellom 2000 og 4000 dør. Decon-X har utviklet teknologi som kan redusere disse tallene.

Antibiotikaresistente bakterier er skyld i de fleste infeksjonene, derfor vet vi at bedre desinfisering av pasientnært utstyr og rom vil virke. Det er også grunnen til at flere helseinstitusjoner velger vår metode for desinfisering.

Vår teknologi baserer seg på en fullstendig automatisert, trygg og enkel prosess som fjerner 99,9999% av alle virus, bakterier og sporer.

Slik fungerer teknologien

Se hvordan teknologien kan bidra til å redusere sykehusinfeksjoner i denne videoen!

Hva kan Decon-X gjøre for dere?

Vår desinfiserings-robot bidrar til et tryggere inneklima og en bedre hverdag for ansatte, pasienter og beboere på helseinstitusjoner. Vi vet at antibiotikaresistente bakterier er en økende utfordring både i helsesektoren og i matindustrien. Vår automatiserte metode for desinfisering reduserer beviselig risiko for smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra luft, overflater og utstyr, og brukeren får automatisk en rapport med fakta om desinfiseringsprosessen.

Decon-X er enkel i bruk:

  • Plassér maskinen i rommet som ønskes desinfisert.
  • Trykk på knappen, og forlat rommet.
  • Rapport sendes automatisk via SMS eller e-post når desinfiseringen er ferdig.

Prosessen kontrolleres av sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfiseringsprosessen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet. Dette sikrer at desinfiseringsprosessen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad, samtidig som all prosess-dokumentasjon genereres og sendes til bruker av maskinen.

Vi leverer utstyr og løsninger til sykehus, sykehjem og ambulanser i Skandinavia i dag, og ser også at det er utfordringer innen matindustri og i bygg/hjem. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

«Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.»
-Statens legemiddelverk

I samarbeid med Computas har Decon-X laget en rapport som belyser omfanget av sykehusinfeksjoner i Norge, hva det koster samfunnet og den enkelte, samt potensialet ved forebygging og reduksjon av antall sykehusinfeksjoner. Rapporten gir oppdaterte tall for kostnader av sykehusinfeksjoner i norske sykehus og viser tydelig hvor mye samfunnet kan spare ved å sette i gang tiltak for å få ned antall pasienter som smittes, se faktaboks.

  • Sykehusinfeksjoner i Norge koster 2,1 milliarder kroner årlig
  • En 10% reduksjon i antall sykehusinfeksjoner kan spare Helse-Norge for 208 millioner kroner årlig
  • En 20% reduksjon i antall sykehusinfeksjoner kan spare Helse-Norge for 417 millioner kroner årlig
  • Strukturert arbeid for å forebygge sykehusinfeksjoner har vist seg å kunne medvirke til å få ned antall infeksjoner og dermed også kostnadene.

Ta kontakt for å få tilsendt rapport.

Våre løsninger tilpasses brukernes behov og maskiner kan leies, kjøpes eller bestilles som en total serviceleveranse.

Ved utbrudd rykker Decon-X raskt ut og samarbeider med kunde og finner den mest optimale løsningen for å begrense omfanget av utbruddet.

Alle våre desinfiseringsmaskiner er utstyrt med trådløs teknologi, slik at brukeren kan følge prosessen via smart-telefon, nettbrett eller PC/Mac.

Maskinene sender rapporter som bekrefter at prosessen er korrekt gjennomført, eller om det har vært avvik under desinfiseringen. Avvik meldes for eksempel dersom ventilasjon ikke er avstengt eller rommet ikke er tett. Det samme gjelder ved for høy eller lav temperatur eller luftfuktighet som er utenfor anbefalt virkningsområde.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Om oss

I 2009 var Bjørn Platou nær ved å miste armen som følge av en sykehusinfeksjon etter en operasjon i skulderen, og denne erfaringen var inspirasjonen og foranledningen til at han involverte seg i arbeidet med å videreutvikle Decon-X-metoden.

Oppgaven var å utvikle en brukervennlig desinfiseringsmaskin som kontrollerte prosessene og sørget for automatiserte desinfiseringsløsninger for sykehus og sykehjem.

Den første versjonen av vår automatiserte desinfeksjonsmaskin, Decon-X DX1, ble levert i slutten av 2014.

Vårt viktigste mål er å alltid sørge for en reduksjon av minst 99.9999% av alle mikrober - en log 6 redusering.

Dagens teknologi er basert på tester i bedriftens eget testrom, samt av partnere i en 3-årig forskningsstudie finansiert under BIA programmet til Norges Forskningsråd. Fjerning av mikroorganismer er verifisert hos Statens Serum Institutt i Danmark, Karolinska Institutet i Stockholm og ved Oslo Universitetssykehus Ullevål i Norge.

Decon-X har levert løsninger og maskiner til helseinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark siden 2014, og har i dag samarbeidspartnere og distributører i Norden, Syd-Europa og Midtøsten.

Decon-X ble i januar 2016 tildelt støtte fra Norges Forskningsråd for prosjektet: Neste generasjon desinfiseringsmaskin og nye områder for automatisert desinfisering (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - BIA). Partnere i prosjektet er Nofima, Christian Michelsen Research, Gexcon, Grilstad, Lerøy Fossen, Sunnaas Sykehus og Gatehospitalet.

Tildelingen fra Forskningsrådet bidrar sammen med kompetanse og erfaring fra prosjektpartnere til at man kan forske videre på å begrense sykehusinfeksjoner, og også satse på utvidet forskning til bruk innen nye områder - som for eksempel fjerning av bakterier innen matproduksjon. Flere områder har store utfordringer i dag, og mange av metodene som benyttes er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll.

Decon-X teknologi og maskiner er utviklet i Norge og produseres i Hønefoss av Tronrud Engineering. Metoden er godkjent av statens legemiddelverk.

Decon-X samarbeider med:

Ønsker du å bli kontaktet for mer informasjon eller et tilbud på desinfisering:

Takk for forespørsel! Vi kontakter deg - vanligvis i løpet av en arbeidsdag.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.