Renholdsnytt 15. februar 2021

Decon-X-robot godkjent etter ny standard

I mai 2020 trådte en ny europeisk standard for effekten av desinfiserings-systemer i kraft i Norge. Nå har selskapet Decon-X fått godkjent desinfiseringsroboten sin i henhold til standarden.

Implementeringen av den europeiske standarden i Norge betyr at renholdsledere over hele landet plutselig har helt andre forutsetninger for å kvalitetssikre desinfiseringsløsninger de kjøper inn, i følge en pressemelding fra selskapet.

Les hele artikkelen