Avisa Oslo 10. februar 2021

Denne roboten er blitt et viktig ledd i å bekjempe korona

Decon-X er roboten som fjerner hele 99,99 prosent av alle bakterier, virus og sporer i et rom, ifølge utvikleren. – Vi hadde ikke klart å rengjøre sengene så godt hvis det ikke var for maskinen, sier avdelingsleder for serviceavdelingen på sykehuset.

Da Lovisenberg Diakonale Sykehus kjøpte roboten i oktober 2017, ble den nesten ikke brukt. Det var først da koronaviruset kom til Norge at dette satte fart på sakene. Siden dette har antallet Decon-X-roboter i aktiv bruk økt fra rundt 60 til 340.

I dag har roboten en sentral plass i kampen for å forebygge smitte og effektivisere rutinene ved sykehuset. To ganger daglig setter de ansatte på sykehuset i gang prosessen med å fjerne bakterier, virus og sporer, også kalt mikrober på fagspråket, fra skitne pasientsenger.

Les hele artikkelen