Finnmark Dagblad, 25. mai 2020

I Øksfjord har de tatt i bruk robot for å vaske ut smitterom

I Øksfjord hadde de før jul et Norovirus-utbrudd, og det førte til flere utfordringer for personellet ved Øksfjord syke-hjem. Løsningen ble innkjøpt av en desinfiseringsrobot, Decon-X.

Loppa: - Da vi registrerte et utbrudd av Noro-virus ved sykehjemmet i fjor, registrerte vi utfordringer i tjenesten i forhold til det å skulle vaske ned smitterom. Vi holder jo til på en liten plass, og har ikke mye personell tilgjengelig. Av de vi har knyttet til oss på renholdssiden, er det jo også slik at ikke alle av disse har kunnskap nok til å vaske ned smiterom. Jobben med å vaske ned, måtte gjøres på overtid, på kveld og helg, forteller avdelignsleder ved Øksfjord sykehjem, Kate Brox, til iFinnmark.

I tillegg til utfordringer med å skaffe personell, medførte også nedvasking av smitterom en ekstrakostnad. – Det kommer jo store lønnskostnader når man må tilkalle personell på overtid på kveld og held, sier hun.

Les hele artikkelen