Decon-X in hospital lab

Forebygge smitte på sykehus

Forebygging av smitte har aldri vært viktigere. Forekomsten av resistente bakterier øker og skaper problemer for en rekke behandlingsmetoder. Antibiotikaresistens øker kostnaden på sykehusdrift med behov for lengre pasientopphold og mer behov for intensiv behandling. Til å forebygge smitte har vi utviklet en robot som desinfiserer rom og utstyr enkelt og effektivt.

Hindre spredning av sykdom

Riktig håndhygiene er et av de viktigste enkelttiltakene for å bryte smittekjeden og hindre at infeksjon oppstår. Håndhygiene hindrer spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer og reduserer dermed risikoen for at du utsettes for infeksjonsfare. I tillegg vil en jevnlig desinfisering av områder og utstyr redusere smitte mellom beboere, pasienter og ansatte.

Smittefrie overflater og utstyr

Vår automatiserte metode for desinfeksjon forebygger smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra overflater og utstyr, og du får automatisk en rapport med fakta om desinfeksjons prosessen. Behandlingsmetoden er miljøvennlig og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Ingen giftige kjemikalier brukes og det er heller ingen skadelige bivirkninger.

Desinfeksjon av behandlingshjelpemidler

Desinfisering med Decon-X er enkelt

  • Plassér roboten i rommet som ønskes desinfisert.
  • Trykk på “start” knappen, og forlat rommet.
  • Rapport sendes automatisk via SMS eller e-post når desinfeksjonen er ferdig.

Trygg og sikker

Prosessen kontrolleres av sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfeksjons prosessen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet. Dette sikrer at desinfeksjons prosessen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad, samtidig som all prosessdokumentasjon genereres automatisk og sendes til bruker av maskinen.

Decon-X leverer til helseinstitusjoner, private husholdninger og bedrifter

Vi leverer utstyr og løsninger til sykehus, sykehjem og ambulanser i Skandinavia i dag, og ser også at det er utfordringer innen matindustri og i bygg/hjem. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

Kontakt oss

Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.